Czcionka: A A+ A++

Rozstrzygnięcie postępowania nr 4/2017/EFRR z dnia 15-02-2017:

Informujemy, iż w postępowaniu ofertowym wpłynęła 1 oferta od firmy:

BIOTEC LASERS POLSKA Sp. z o.o. Sp. k, ul. Trzy Lipy 2 lok 1/1 80-172 Gdańsk
która spełniła wymagania formalne i tym samym została wybrana do realizacji zamówienia.

W związku z realizacją projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 RPO WSL: „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup specjalistycznego sprzętu, w celu wprowadzenia nowych innowacyjnych usług z zakresu medycyny na rynek śląski i krajowy” i koniecznością zakupu urządzenia medycznego przeznaczonego do terapii szeregu niedoskonałości estetycznych, opartego na technologii plazmy azotowej, Centrum Gabinetów Specjalistycznych publikuje postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Wszelkie informacje znajdą Państwo na stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1021097

oraz w załączonych dokumentach. Zapraszamy do składania ofert.

Pliki do pobrania:
medycyna pracy pszczyna
Wszyscy lekarze posiadają drugi stopień specjalizacji, do zespołu medycznego dołączło dwóch lekarzy z doktoratem, którzy będą konsultować pacjentów.
medycyna estetyczna pszczyna
Motto naszej firmy medycznej głosi , że Pacjenci są naszym najwyższym dobrem, a zaspokajanie ich potrzeb i oczekiwań - naszym najwyższym celem. To nie tylko motto, ale przede wszystkim dewiza którą kierujemy się na co dzień.
badania psychoanalityczne pszczyna
Aby nasi Pacjenci czuli się bardziej komfortowo - pomieszczenia są klimatyzowane.
Mamy możliwość płatności kartą.