Czcionka: A A+ A++

W obecnej sytuacji, na odczulanie należy zapisać się na konkretny termin i na konkretną godzinę.

 

Ważna informacja:

Na immunoterapię/odczulanie pacjent niepełnoletni powinien zgłosić się pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego w każdym innym przypadku gdy pacjent zgłosi się pod opieką osoby nie będącej rodzicem/prawnym opiekunem, powinien okazać upoważnienie wypełnione i podpisane przez rodziców/opiekunów prawnych.

 



medycyna pracy pszczyna
Wszyscy lekarze posiadają drugi stopień specjalizacji, do zespołu medycznego dołączło dwóch lekarzy z doktoratem, którzy będą konsultować pacjentów.
medycyna estetyczna pszczyna
Motto naszej firmy medycznej głosi , że Pacjenci są naszym najwyższym dobrem, a zaspokajanie ich potrzeb i oczekiwań - naszym najwyższym celem. To nie tylko motto, ale przede wszystkim dewiza którą kierujemy się na co dzień.
badania psychoanalityczne pszczyna
Aby nasi Pacjenci czuli się bardziej komfortowo - pomieszczenia są klimatyzowane.
Mamy możliwość płatności kartą.