Czcionka: A A+ A++

Przypomnijmy: czym innym jest kwarantanna, a czym innym izolacja. Izolacji poddawani są pacjenci z potwierdzonym już pozytywnym wynikiem na obecność koronawirusa. Nie mogą nigdzie wychodzić, ani utrzymywać z nikim kontaktu przez 10 dni, jeżeli nie mają objawów COVID-19. Jeśli mają, o okresie izolacji decyduje lekarz, który może ją przedłużyć. Wtedy kończy się ona nie wcześniej niż po 13 dniach od dnia wystąpienia objawów.

Jeżeli pacjent trafi do szpitala lub przebywa w izolatorium, o zakończeniu izolacji decyduje natomiast lekarz sprawujący nad nim opiekę. Jej zakończenie nie może nastąpić wcześniej niż po 13 dniach od dnia wystąpienia objawów, a ostatnie 3 dni muszą być bez objawów choroby.

Kto na kwarantannę, a kto jej może uniknąć?

Kwarantannę natomiast nakłada sanepid na te osoby, które mogły być narażone na zakażenie. Obecnie trwa ona 7 dni, a osoby na nią skierowane nie są kierowane na testy, jeśli nie mają objawów.

Jeśli nie mieliśmy bezpośredniego kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem, nie zostaniemy skierowani na kwarantannę.

Zgodnie z obowiązującym prawem osoby współzamieszkujące z osobą na kwarantannie same nie podlegają już kwarantannie.

W czasie kwarantanny nie można opuszczać domu, bez wyjątków: nie można wyjść na spacer z psem, do sklepu czy do lekarza. Te czynności są zakazane.

Osoby objęte kwarantanną powinna odwiedzać policja i sprawdzać, czy pozostają w miejscu swojego zamieszkania. Na te osoby, które kwarantanny nie przestrzegają, może zostać nałożona kara do 30 tys. zł.

Źródło: https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/zmienily-sie-zasady-kwarantanny-czesc-domownikow-moze-jej-uniknac/8v9wv96medycyna pracy pszczyna
Wszyscy lekarze posiadają drugi stopień specjalizacji, do zespołu medycznego dołączło dwóch lekarzy z doktoratem, którzy będą konsultować pacjentów.
medycyna estetyczna pszczyna
Motto naszej firmy medycznej głosi , że Pacjenci są naszym najwyższym dobrem, a zaspokajanie ich potrzeb i oczekiwań - naszym najwyższym celem. To nie tylko motto, ale przede wszystkim dewiza którą kierujemy się na co dzień.
badania psychoanalityczne pszczyna
Aby nasi Pacjenci czuli się bardziej komfortowo - pomieszczenia są klimatyzowane.
Mamy możliwość płatności kartą.