Czcionka: A A+ A++

PSZCZYŃSKI ODDZIAŁ POLSKIEGO TOWARZYSTWA ZWALCZANIA CHORÓB ALERGICZNYCH

Pszczyński Oddział Polskiego Towarzystwa Zwalczania Chorób Alergicznych został powołany do życia 16 marca 2001 roku a zatwierdzony uchwałą Zarządu Głównego z dnia 18 lipca 2001 roku na Posiedzeniu Nadzwyczajnym. Według statutu PTZCA jest apolitycznym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem ocelach nie zarobkowych. Terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz naczelnych miasto Kraków. Towarzystwo posiada osobowość prawną. Opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. PTZCA realizuje swoje cele poprzez podejmowanie działań zmierzających do poprawy lecznictwa w zakresie chorób alergicznych, popularyzowanie wiedzy o chorobach alergicznych, prowadzenie działalności charytatywnej i wydawniczej, organizowanie odczytów, seminariów, wystaw i pokazów, kursów, zjazdów, wczasów i obozów leczniczo rehabilitacyjnych, współdziałanie z władzami i organizacjami zainteresowanymi działalnością Towarzystwa. Członkami mogą być osoby fizyczne i prawne. Pszczyński Oddział działa przy Poradni Alergologicznej jedynej takiej w powiecie pszczyńskim. Poradnia ta wykonuje szeroki zakres badań specjalistycznych i ciągle dąży do jeszcze dokładniejszej i doskonalszej diagnostyki ambulatoryjnej. Dzięki tym wszystkim działaniom profilaktyka chorób alergicznych w Pszczynie jest naprawdę skuteczna, a efekty jej działania odczuwają przede wszystkim pacjenci.medycyna pracy pszczyna
Wszyscy lekarze posiadają drugi stopień specjalizacji, do zespołu medycznego dołączło dwóch lekarzy z doktoratem, którzy będą konsultować pacjentów.
medycyna estetyczna pszczyna
Motto naszej firmy medycznej głosi , że Pacjenci są naszym najwyższym dobrem, a zaspokajanie ich potrzeb i oczekiwań - naszym najwyższym celem. To nie tylko motto, ale przede wszystkim dewiza którą kierujemy się na co dzień.
badania psychoanalityczne pszczyna
Aby nasi Pacjenci czuli się bardziej komfortowo - pomieszczenia są klimatyzowane.
Mamy możliwość płatności kartą.