Czcionka: A A+ A++

Rozstrzygnięcie postępowania nr 1/2017/EFRR z dnia 20-01-2017:

Informujemy, iż w postępowaniu ofertowym wpłynęła 1 oferta od firmy: BD Aesthetic Sp. z o.o.

ul. Modlińska 335E, 03-151 Warszawa, która spełniła wymagania formalne i tym samym została wybrana do realizacji zamówienia. Wartość zamówienia 46 200 zł.

W związku z realizacją projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 RPO WSL: „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez zakup specjalistycznego sprzętu, w celu wprowadzenia nowych innowacyjnych usług z zakresu medycyny na rynek śląski i krajowy" i koniecznością zakupu urządzeń medycznych Centrum Gabinetów Specjalistycznych publikuj postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności. Zapraszamy do składania ofert.

Pliki do pobrania:
medycyna pracy pszczyna
Wszyscy lekarze posiadają drugi stopień specjalizacji, do zespołu medycznego dołączło dwóch lekarzy z doktoratem, którzy będą konsultować pacjentów.
medycyna estetyczna pszczyna
Motto naszej firmy medycznej głosi , że Pacjenci są naszym najwyższym dobrem, a zaspokajanie ich potrzeb i oczekiwań - naszym najwyższym celem. To nie tylko motto, ale przede wszystkim dewiza którą kierujemy się na co dzień.
badania psychoanalityczne pszczyna
Aby nasi Pacjenci czuli się bardziej komfortowo - pomieszczenia są klimatyzowane.
Mamy możliwość płatności kartą.